ஜெ தளத்தில் இலக்கியஒலி பற்றி

Posted on April 19, 2022 by சே சிவக்குமார்
...

இலக்கிய ஒலி இணையம் துவங்கியதை பற்றி நான் ஒரு குறிப்பு ஆசிரியருக்கு எழுதினேன்.
அதை அவர் தளத்தில் பதிவிட்டு இருக்கிறார் .  https://www.jeyamohan.in/164531/ 
நன்றி